Nabór wniosków w ramach EWT.

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 jest szansą dla władz regionalnych, organizacji pozarządowych, szkół i uniwersytetów oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych na obszarze morza bałtyckiego. Dofinansowanie można otrzymać na wiele interesujących inicjatyw. Zaliczyć do nich można między innymi:
• wzmocnienie współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
• ochrona dóbr kultury,
• rozwój turystyki,
• organizacja przedsięwzięć angażujących społeczności lokalne oraz młodzież,
• ochrona środowiska,
• transport.

Beneficjenci mają szansę otrzymać do 85 proc. dofinansowania projektu.
Budżet obecnie wynosi 8 945 599,08 euro.

Nabór wniosków trwa do: 17 czerwca 2011 r.