Program „MOBILNOŚĆ PLUS”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs w ramach I edycji programu Mobilność Plus, w ramach którego wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2011 r.
Celem programu pn. „Mobilność Plus” jest umożliwienie naukowcom udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.
Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz obejmuje również środki związane z pobytem za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci uczestnika programu.
Wsparcie jest przyznawane w kwotach zryczałtowanych w wysokości:
• 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu,
• 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka,
• 1000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka.
Wniosek o uczestnictwo w programie składa kierownik jednostki naukowej, w której jest zatrudniony kandydat na uczestnika programu.