Kredyt technologiczny – NOWE ZASADY!

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, która wprowadza znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania dofinansowania w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny POIG, informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie według nowych zasad rozpocznie się w połowie maja 2011 r.

Więcej szczegółów – w prezentacji. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią!