Informujemy, że w niebawem zostaną ogłoszone ogólnopolskie konkursy dla firm na pozyskanie bezzwrotnych dotacji z UE.

Temat: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
kto może otrzymać dotację: mikro, małe i średnie firmy
wysokość bezzwrotnej  dotacji: 70%
ilość środków:  46 000 000,00 zł

Tmat: Bony na innowacje
kto może otrzymać dotację: mikro, małe i średnie firmy
wysokość bezzwrotnej  dotacji: 85%
ilość środków:  65 000 000zł

Temat: Ochrona własności przemysłowej
kto może otrzymać dotację: mikro, małe i średnie firmy
wysokość bezzwrotnej  dotacji: 50%
ilość środków:  50 000 000zł

Temat: Wsparcie firm w dostępie do rynku kapitałowego,
finansowanie działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
kto może otrzymać dotację: mikro, małe i średnie firmy
ilość środków:  14 322 574

Temat: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
kto może otrzymać dotację: mikro, małe i średnie firmy
Koszty kwalifikowalne:
- wynagrodzenia
- podwykonawstwo
- koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
- koszty budynków i gruntów
- pozostałe koszty operacyjne
ilość środków:  1 000 000 000 zł