Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Do 16 października br. przedstawiciele gmin miejskich lub miejsko-wiejskich mogą składać fiszki projektowe. Pierwszy etap konkursu kończy się wybraniem ok. 50 fiszek, które stanowią podstawę do przygotowania koncepcji projektu.

Najważniejszą częścią fiszki jest opis planowanych działań. W fiszce projektowej zaprezentuj:

  • podmiot zgłaszający,
  • tytuł zamierzenia,
  • opis planowanych działań,
  • finansowanie (np. skrócona kalkulacja kosztowa i oczekiwane wsparcie zewnętrzne),
  • obszar geograficzny, jaki obejmie realizacja tego zamierzenia,
  • rezultaty realizacji zamierzenia (konkretne i ilościowe),
  • instytucję lub osobę odpowiedzialną,
  • partnerów instytucjonalnych i biznesowych,
  • czas realizacji (podaj liczbę miesięcy i planowany czasokres od-do).

Oprócz działań istotne są także koszty orientacyjne, planowane do pozyskania z funduszy zewnętrznych.

 

Maksymalny termin realizacji projektów – 31 grudnia 2021 r. Minimalna wartość projektu to 500 tys. zł netto, maksymalna – 4 mln zł netto. Wnioskodawca musi przygotować wkład własny o wartości min. 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.

Regulamin konkursu i pełną dokumentację projektową znajdziesz na stronie internetowej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Źródło: opracowanie redakcji na podstawie komunikatu Ministerstwa Rozwoju