Działanie 1.3.1

Miliard złotych z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) to pula środków w najbliższym konkursie BRIdge Alfa dla funduszy zainteresowanych inwestycjami w pomysły na najwcześniejszym etapie rozwoju. Środki przeznaczone zostaną docelowo na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych na etapie wczesnej weryfikacji pomysłu oraz polegającej na dopracowaniu i weryfikacji projektu pod kątem możliwości komercjalizacji.

Fundusze będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów grantowych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od 5 do 26 września 2017 r.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/bridge-alfa-w-nowej-odslonie-granty-na-najciekawsze-pomysly-dla-mikro-i-malych-firm-1/