Od 30 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. potrwa kolejny konkurs w działaniu 1.3 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Polska Wschodnia (POPW).

Wsparcie umożliwi firmom wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnych towarów lub usług, dzięki którym staną się silniejszymi graczami na rynku– zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Na realizację swoich projektów mogą otrzymać nawet 7 mln zł– dodał.

Konkurs adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw należących do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), które obejmują swym zasięgiem nie mniej niż dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej.

MŚP mogą otrzymać wsparcie na stworzenie innowacyjnych produktów poprzez wykorzystanie własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. Dotację z POPW  mogą przeznaczyć na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, którego finałem jest wprowadzenie na rynek nowego rozwiązania.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie POPW.

Źródło: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/135-mln-zl-dla-firm-na-innowacje-w-polsce-wschodniej/