Dokonana została aktualizacja dokumentu pn.:
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych
związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
.
Aktualizacja zostanie uwzględniona w zmienionych Zasadach finansowania PO KL.
Zgodnie ze wskazaniem w pkt. 2 taryfikatora, dokument ma zastosowanie do korekt finansowych
związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r.
Celem dokumentu jest ustalenie zasad wymierzania korekt finansowych
za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych
ze środków funduszy UE w latach 2000 – 2006 oraz 2007 – 2013.

 

Aktualne dokumenty dostępne są na stronie:
www.efs.warmia.mazury.pl/component/content/article/1057-aktualnoci/3182-aktualizacja-dokumentu-pn-qwymierzanie-korekt-finansowych-za-naruszenia-prawa-zamowie-publicznych-zwizane-z-realizacj-projektow-wspofinansowanych-ze-rodkow-funduszy-ueq