DOTACJE 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 (RPO WiM) Strona programu: http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Opis osi: http://portal.warmia.ma zury.pl/images/Departamenty/Departament_Polityki_Regionalnej/program_operacyjny.pdf Harmonogram naborów wniosków: http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=1379 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) Strona programu: https://www.polskawschodnia.gov.pl Ogólny opis działań: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/zasady/co-mozna-zrealizowac/ Szczegółowy opis osi priorytetowych: https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/1984/SZOOP_PolskaWschodnia_31_03_2015.pdf Harmonogram naborów  →

Kooperacja Transgraniczna

Kooperacja Transgraniczna Nabór wniosków w ramach EWT. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 jest szansą dla władz regionalnych, organizacji pozarządowych, szkół i uniwersytetów oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych na obszarze morza bałtyckiego. Dofinansowanie można otrzymać na wiele interesujących inicjatyw.  →

Kredyt technologiczny – NOWE ZASADY!

Kredyt technologiczny – NOWE ZASADY! Kredyt technologiczny – NOWE ZASADY! W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, która wprowadza znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania dofinansowania w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny POIG, informujemy,  →

Nowe dofinansowanie z RPO WiM

Finansowanie centrów badawczo-rozwojowych Internacjonalizacja działalności Kredyt technologiczny Opracowanie strategi wzorniczej Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Zakup usług badawczo-rozwojowych    →

Nowe stawki zaliczek z PROW 2007-2013

Nowe stawki zaliczek z PROW 2007-2013 ARiMR może przyznać wyższe zaliczki na realizację inwestycji w ramach działań PROW 2007 – 2013 Rozporządzenie  Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.  wprowadziło korzystne zmiany w wysokości zaliczek, jakie można otrzymać na realizację inwestycji w ramach  →

Nowe technologie

Nowe technologie W skali pojedynczego przedsiębiorstwa kosztowne działania w obszarze innowacji często nie są priorytetem. Inwestycje w ryzykowne projekty badawcze ustępują codziennej działalności nastawionej na sprawdzone już rozwiązania i technologie. Pomocne mogą okazać się inwestycje realizowane przy wsparciu środków unijnych. Jednym ze  →

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1  →

Program „MOBILNOSC PLUS”

Program „MOBILNOŚĆ PLUS” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs w ramach I edycji programu Mobilność Plus, w ramach którego wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2011 r. Celem programu pn. „Mobilność Plus” jest umożliwienie naukowcom udziału  →

Jestesmy na