Zmieni sie prog, od ktorego nalezy udzielac zamowien w oparciu o ustawe Pzp

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawa zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) instytucje publiczne są zobowiązane organizować przetargi, gdy wartość zamówienia przekracza 14.000 euro. Jak wynika z przygotowanego przez Urząd Zamówień Publiczny (dalej: UZP) projektu zmiany ustawy Pzp, próg ten ma  →

Zmienione wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Polska Wschodnia zatwierdzone

30 stycznia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki zatwierdził zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 (Wytyczne). Wprowadzone zmiany m.in. ułatwią beneficjentom Programu Polska Wschodnia (POPW) sprawne wdrażanie projektów. Zmieniony dokument stosuje się od  →

Zmowa przetargowa

Zmowy przetargowe to porozumienia ograniczające konkurencję Cel postępowania o zamówienie publiczne nie zostaje osiągnięty, gdy oferenci dojdą do porozumienia, ustalając wspólnie strategię przedstawiania ofert (np. minimalną cenę przedmiotu przetargu). W takim przypadku zamawiający zmuszony jest wybrać ofertę, która jest mniej  →

Jestesmy na