1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego  →

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

PLANOWANY  data naboru wniosków od 01.06.2017 do 31.07.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Przewidywany termin  →

135 mln zł dla firm na innowacje w Polsce Wschodniej

Od 30 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. potrwa kolejny konkurs w działaniu 1.3 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Polska Wschodnia (POPW). “Wsparcie umożliwi firmom wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnych towarów lub usług, dzięki którym staną się silniejszymi graczami na  →

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko

  PLANOWANY data naboru wniosków od 09.01.2017 do 15.03.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy  →

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój

PLANOWANA data naboru wniosków od 28.07.2016 do 30.09.2016 Kto może składać wnioski? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych  →

4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (schemat B)

Wstępna informacja o naborze Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (schemat B) Numer konkursu RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/17 Termin, od którego można składać wnioski 29 lipca 2017 r. Termin,  →

640 mln zł do wzięcia – ruszają kolejne konkursy dla firm w Programie Inteligentny Rozwój

Ogłosiliśmy trzy kolejne konkursy, w których firmy powalczą o ponad 640 mln zł. Nabory odbędą się w trzech działaniach i poddziałaniach Programu Inteligentny Rozwój: działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, poddziałanie 3.2.1 Badania na  →

80 mln zł na innowacje dla firm

Nawet 7 mln zł mogą otrzymać na tworzenie innowacyjnych rozwiązań współpracujące ze sobą firmy. Pieniądze są dostępne w Programie Polska Wschodnia. “Dofinansowanie uzyskają projekty polegające na opracowaniu innowacyjnych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych” – wyjaśnia minister infrastruktury  →

809,3 mln euro dla Polski z funduszy norweskich i EOG

3 maja 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Unią Europejską w sprawie funduszy norweskich i funduszy EOG na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r. W nowym okresie finansowania kwota 2,8 mld euro zostanie  →

Aktualizacja dokumentu pn.: “Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamowien publicznych zwiazane z realizacja projektow wspolfinansowanych ze srodkow funduszy UE”

  Dokonana została aktualizacja dokumentu pn.: Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. Aktualizacja zostanie uwzględniona w zmienionych Zasadach finansowania PO KL. Zgodnie ze wskazaniem w pkt. 2 taryfikatora, dokument  →

Jestesmy na