1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

PLANOWANY  data naboru wniosków od 01.06.2017 do 31.07.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Informacje o naborze Termin

Read More

Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)

Wstępna informacja o naborze Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałania 1.5.3 Wzrost

Read More

Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)

Wstępna informacja o naborze Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie

Read More

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) zostało stworzone w celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania i ponoszenia większych nakładów finansowych w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Ma ono na celu zapewnienie środków na stworzenie

Read More

Już w kwietniu dotacje unijne na inwestycje w ludzi, efektywność energetyczną oraz rozwój i ochronę kultury

Pod koniec marca 2017 rusza ponad 10 nowych konkursów w obszarach wspieranych z programów krajowych. W najbliższych miesiącach będzie można starać się m.in. o dotację na aktywizację zawodową, szkolenia i kształcenie oraz innowacje społeczne. Szanse na dofinansowanie mają także rozwiązania poprawiające gospodarowanie

Read More

Konkurs na wsparcie przedsiębiorczości

28 marca rozpoczął się konkurs na wsparcie przedsiębiorczości poprzez nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu. To pierwszy taki konkurs w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 na Warmii i Mazurach. Do podziału jest blisko 20 mln zł. - Kilkaset milionów euro trafi na dofinansowanie przedsięwzięć

Read More

Program Polska-Rosja 2014-2020: inauguracja prac Komitetu

Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego programu odbyło się 23 marca 2017 r. w Jantarnym, w Obwodzie Kaliningradzkim. Oprócz zatwierdzenia regulaminu prac, omówiono również poniższe kwestie. Przygotowanie do naboru: podręcznik programu Członkowie Komitetu wiele uwagi poświęcili propozycji Podręcznika

Read More

POIR 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Konkurs 2/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa)

Dla kogo: o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa (inne niż MŚP). Na co: na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekty, w których nie przewidziano

Read More

POIR 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy Na co: Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać

Read More

POIR 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Dla kogo: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy Na co: realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać

Read More

Rozliczanie projektow

Biuro konsultingowe „Adviser” oferuje Państwu usługi w zakresie rozliczania projektu poprzez przygotowanie wniosków o zaliczkowanie, płatności pośrednie i płatność końcową...

Read More

Dokumentacja aplikacyjna

Rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych Klienta, analiza możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego oraz dokonanie wstępnej oceny formalnej i merytorycznej projektu (audyt dotacyjny)...

Read More

Audyt zewnetrzny

Audyt zewnętrzny w zakresie wykorzystania środków unijnych oraz dotacji celowych. Nasza oferta obejmuje usługi audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów i biegłym rewidentem...

Read More

Oceny projektow

Ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (umowa współpracy). Jak również ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie samorządów wojewódzkich (województwo zachodniopomorskie)...

Read More

Dodatkowe informacje

  • Polscy rolnicy domagają się w Brukseli równych dopłat bezpośrednich Rolnictwo a UE

    Polscy rolnicy protestowali w poniedziałek przed siedzibą KE, domagając się równych dopłat bezpośrednich w UE. Różnice są nieuzasadnione...

    Read More
  • Audyt zewnętrzny

    Audyt zewnętrzny projektów unijnych Beneficjenci, którzy powinni przeprowadzić audyt realizowanego projektu często zastanawiają się nad tym, jak takie badanie będzie przebiegało i w jakiej formie przekazane zostaną wyniki prowadzonych czynności audytorskich...

    Read More

Jestesmy na