Ogólnopolskie konkursy dla firm na pozyskanie bezzwrotnych dotacji z UE

Informujemy, że w niebawem zostaną ogłoszone ogólnopolskie konkursy dla firm na pozyskanie bezzwrotnych dotacji z UE. Temat: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw kto może otrzymać dotację: mikro, małe i średnie firmy wysokość bezzwrotnej  dotacji: 70% ilość środków:  46 000 000,00 zł Tmat: Bony na

Read More

Dofinansowanie rehabilitacji medycznej – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Wstępna informacja o naborze Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się TYP projektu:

Read More

Dofinansowanie zamierzeń zdrowotnych – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Wstępna informacja o naborze Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się TYP projektu:

Read More

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Wstępna informacja o naborze Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny

Read More

Wstępna informacja o naborze w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość, poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat B

  Wstępna informacja o naborze Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat B Konkurs nr

Read More

Wstępna informacja o naborze w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość, poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat A

  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat A Konkurs nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/17 Termin, od którego można

Read More

Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury

Wstępna informacja o naborze Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1

Read More

Warto sięgnąć po dotacje na rozwijanie współpracy miast

Agencja Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego otworzyła nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli” na projekty w ramach Komponentu 2 z terminem aplikacji do 1 września 2017 r. Wnioski na projekty można składać w ramach działań: 2.1 Partnerstwo miast oraz 2.2 Sieci

Read More

Human Smart Cities – inteligentne miasto można stworzyć już teraz

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Do 16 października br. przedstawiciele gmin miejskich lub miejsko-wiejskich mogą składać fiszki projektowe. Pierwszy etap konkursu

Read More

Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej

24 lipca nowelizację tzw. ustawy wdrożeniowej podpisał prezydent Andrzej Duda. Ministerstwo Rozwoju przygotowało w niej pakiet rozwiązań, które mają uprościć procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE.   Najważniejsze zmiany: Rzecznik Funduszy Europejskich O interesy beneficjentów będzie dbał Rzecznik

Read More

Rozliczanie projektow

Biuro konsultingowe „Adviser” oferuje Państwu usługi w zakresie rozliczania projektu poprzez przygotowanie wniosków o zaliczkowanie, płatności pośrednie i płatność końcową...

Read More

Dokumentacja aplikacyjna

Rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych Klienta, analiza możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego oraz dokonanie wstępnej oceny formalnej i merytorycznej projektu (audyt dotacyjny)...

Read More

Audyt zewnetrzny

Audyt zewnętrzny w zakresie wykorzystania środków unijnych oraz dotacji celowych. Nasza oferta obejmuje usługi audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów i biegłym rewidentem...

Read More

Oceny projektow

Ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (umowa współpracy). Jak również ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie samorządów wojewódzkich (województwo zachodniopomorskie)...

Read More

Dodatkowe informacje

  • Polscy rolnicy domagają się w Brukseli równych dopłat bezpośrednich Rolnictwo a UE

    Polscy rolnicy protestowali w poniedziałek przed siedzibą KE, domagając się równych dopłat bezpośrednich w UE. Różnice są nieuzasadnione...

    Read More
  • Audyt zewnętrzny

    Audyt zewnętrzny projektów unijnych Beneficjenci, którzy powinni przeprowadzić audyt realizowanego projektu często zastanawiają się nad tym, jak takie badanie będzie przebiegało i w jakiej formie przekazane zostaną wyniki prowadzonych czynności audytorskich...

    Read More

Jestesmy na