Warto sięgnąć po dotacje na rozwijanie współpracy miast

Agencja Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego otworzyła nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli” na projekty w ramach Komponentu 2 z terminem aplikacji do 1 września 2017 r. Wnioski na projekty można składać w ramach działań: 2.1 Partnerstwo miast oraz 2.2 Sieci

Read More

Human Smart Cities – inteligentne miasto można stworzyć już teraz

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Do 16 października br. przedstawiciele gmin miejskich lub miejsko-wiejskich mogą składać fiszki projektowe. Pierwszy etap konkursu

Read More

Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej

24 lipca nowelizację tzw. ustawy wdrożeniowej podpisał prezydent Andrzej Duda. Ministerstwo Rozwoju przygotowało w niej pakiet rozwiązań, które mają uprościć procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE.   Najważniejsze zmiany: Rzecznik Funduszy Europejskich O interesy beneficjentów będzie dbał Rzecznik

Read More

Bridge Alfa w nowej odsłonie – granty na najciekawsze pomysły dla mikro i małych firm

Działanie 1.3.1 Miliard złotych z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) to pula środków w najbliższym konkursie BRIdge Alfa dla funduszy zainteresowanych inwestycjami w pomysły na najwcześniejszym etapie rozwoju. Środki przeznaczone zostaną docelowo na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych na etapie wczesnej weryfikacji

Read More

Bezpłatne gwarancje spłaty kredytu dla innowacyjnych MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia Fundusz Gwarancyjny finansowany z Programu Inteligentny Rozwój. Pozwoli on na wygenerowanie finansowania kredytowego dla MŚP o wartości 1,4 mld zł. Z bezpłatnych gwarancji spłaty kredytu będą mogły korzystać firmy z całej Polski. Umowy między bankami udzielającymi kredytów a BGK weszły

Read More

Poddzialanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym (schemat B)

Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/17 Termin, od którego można składać wnioski 29 lipca 2017 r. Termin, do którego można składać wnioski 30 sierpnia 2017 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu styczeń 2018 r. Miejsce składania wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament

Read More

4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (schemat B)

Wstępna informacja o naborze Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (schemat B) Numer konkursu RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/17 Termin, od którego można składać wnioski 29

Read More

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

PLANOWANY  data naboru wniosków od 01.06.2017 do 31.07.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Informacje o naborze Termin

Read More

Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)

Wstępna informacja o naborze Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałania 1.5.3 Wzrost

Read More

Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)

Wstępna informacja o naborze Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie

Read More

Rozliczanie projektow

Biuro konsultingowe „Adviser” oferuje Państwu usługi w zakresie rozliczania projektu poprzez przygotowanie wniosków o zaliczkowanie, płatności pośrednie i płatność końcową...

Read More

Dokumentacja aplikacyjna

Rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych Klienta, analiza możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego oraz dokonanie wstępnej oceny formalnej i merytorycznej projektu (audyt dotacyjny)...

Read More

Audyt zewnetrzny

Audyt zewnętrzny w zakresie wykorzystania środków unijnych oraz dotacji celowych. Nasza oferta obejmuje usługi audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasza firma dysponuje profesjonalnym zespołem audytorów i biegłym rewidentem...

Read More

Oceny projektow

Ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (umowa współpracy). Jak również ocena wniosków aplikacyjnych na zlecenie samorządów wojewódzkich (województwo zachodniopomorskie)...

Read More

Dodatkowe informacje

  • Polscy rolnicy domagają się w Brukseli równych dopłat bezpośrednich Rolnictwo a UE

    Polscy rolnicy protestowali w poniedziałek przed siedzibą KE, domagając się równych dopłat bezpośrednich w UE. Różnice są nieuzasadnione...

    Read More
  • Audyt zewnętrzny

    Audyt zewnętrzny projektów unijnych Beneficjenci, którzy powinni przeprowadzić audyt realizowanego projektu często zastanawiają się nad tym, jak takie badanie będzie przebiegało i w jakiej formie przekazane zostaną wyniki prowadzonych czynności audytorskich...

    Read More

Jestesmy na